Erasmus Programı’nın en temel amacı Avrupa’daki eğitim kurumları ile işbirligi yaparak eğitim kalitesini kültürel etkileşimlerle arttırmaktır.  Avrupa Birliği tarafından oluşturulup yürütülen bu program, Avrupa kıtasında bulunan bütün eğitim kurumlarını Avrupa Birliği altında birbirine bağlamayı amaçlamaktadır.

Erasmus Programı kapsamında her yıl binlerce öğrenciye ve öğretim görevlisine eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bir kısmını yurtdışında geçirme imkanı tanınmakta, bunun yanında ortak araştırma projeleri, yoğun programlar, müfredat geliştirme çalışmaları ve Avrupa çapında Tematik Ağların finansmanı sağlanmaktadır. Erasmus eylemi oluşturulurken hedefler arasında paydaşlar arasında eğitim kalitesini arttırmak, farklı kültürler ve yaşam biçimlerine karşı toleranslı yaklaşabilme becerisini geliştirmek ve dünyanın en rekabetçi ekonomileri arasında Birlik olarak yer alabilmek için küreselleşme sürecinde dünya  piyasasının niteliklerine uygun eleman yetiştirebilmek amaçlanmıştır.