Looking to buy a top-notch rolex replica without breaking the bank? Check out our online store, where we offer premium-quality replicas at unbeatable prices.

UK sale iwc replica watches assure the best accuracy with top Swiss movements.

Make a statement with our premium selection of high-end breitling replica watches, delivering exquisite designs and superior quality.

These luxury replica watches are replicated to atmost perfect. Find the perfect style for any occasion from the best replica watch with Our Online Store!

EĞİTİM PROGRAMI

-Reggio Emilia Kuramı:Öğretmen, aile, çevre ve toplumla ilişki içinde, kendi fikirlerini ve hayal gücünü olduğu gibi, herhangi bir engele takılmadan ifade edebildiği ortamlar sunan, öz güvenli,benzersiz değerler üretebilen, entelektüel bireylerin yetişmesini hedefleyen bir eğitim modelidir.

-Montessori:Çocuğun bireysel becerilerine ve ilgi alanlarına, bireysel öğrenme hızına ve karakter özelliklerine uygun bir pedagojidir.

-Çoklu Zeka Kuramı:Çocukların ilgilerini çeken yöntem ve teknikler işe koşularak, çocukların daha etkin ilgi ve zeka alanları fark edilen,  aktif şekilde öğrenmeyi düşünme stilidir.

-Robotik Kodlama:. Kodlama dillerinin sözel yada resim vasıtasıyla verilip ihtiayçduyulan yönde ilerlemesini sağlama işlemidir.

-Akıl Oyunları: Bilgi gerektirmeyen, akıl yürütme, hızlı düşünme, yaratıcılık, ip uçlardan  yararlanabilme gibi becerileri kullanarak çözülebilen oyunlara verilen isimdir.


BRANŞ DERSLERİ

-İngilizce

-Müzik-Ritim- Orff

-Drama

-Halk Oyunları ve Jimnastik

-Satranç

SOSYAL ETKİNLİKLER

-Alan Gezileri: Konu bütünlüğünü destekleyen yaşayarak, görerek, dokunarak öğrenmeyi amaçlayan (sinema, tiyatro,peyzaj alan, sağlık ocağı, itfaiye, market vb.)  gezilerimizdir.

-Belirli Gün ve Haftalar: Özel gün ve etkinliklerimizi kutlamak ve anmak adına yapılan etkinliklerimizdir.

-Mutfak Etkinlikleri: Temel yaşam becerilerini destekleyici kurabiye, pasta, meyve salatası vb. etkinlikleri veli katılımı ile çocukların özgüvenlerine katkı sağladığımız çalışmalarımızdır.

-Yaratıcı Partiler: Pratik zekayı aktif kılan aile katılımıyla desteklenen proje çalışmalarımızdır.

-Veli Katılımlı Etkinlikler: Velilerimizin de katıldığı okul içi etkinliklerimizdir.

-Sosyal Sorumluluk Projesi: Topluma yararlı bireyler yetiştirmek adına değerler eğitimini gözeten çalışmalarımızdır.